Advertisement

Sõbrad

Advertisement

Advertisement

Kasutajad onlines

Meil on lehel:
Külalisi - 1
jaan 03 2016
Merekultuuriaasta 2016 PDF Trüki E-mail
pühapäev, 03 jaanuar 2016
Image

Alanud merekultuuriaasta annab taas põhjuse pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades erinevaid kultuurivaldkondi, koondab käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri edasikandvad ettevõtmised ja sündmused, mille seas on nii kontserte, konverentse, arutelusid, festivale, võistlusi kui ka töötubasid.

Merekultuuri rikkuse ja paljususe annavad edasi merekultuuriaasta neli temaatilist lainet. Jaanuaris ja veebruaris toome esile pärandi- ja kultuuriteemad. Kevadel, märtsis, aprillis ja mais on fookus mereohutusel ja -haridusel. Suvine laine juunis, juulis ja augustis kutsub kõiki mere äärde ja mere peale aktiivselt puhkama ja vaba aega sisustama. Septembrist kuni novembrini on aeg tõsisemateks aruteludeks Eesti kui mereriigi tuleviku üle.

Merekultuuriaastal on võtmeroll inimeste käes ning kultuuriloo kujundamiseks ja edasikandmiseks on ühtviisi vajalikud nii loojad kui osasaajad. Loodame, et alanud aasta toob kõiki sagedamini nii mere äärde kui merele mitte ainult suvel, vaid ka kevadel, sügisel ja talvel.

www.merekultuur.ee
 
Järgmine >