Advertisement

Sõbrad

Advertisement

Advertisement

Kasutajad onlines

Hädaabi merel PDF Trüki E-mail

 

Merel hätta sattudes tuleb sulle suure tõenäosusega appi Politsei- ja Piirivalveamet, kui aibkutsung on nendeni jõudnud. Politsei- ja Piirivalveameti funktsioonideks on muuhulgas korraldada, teostada ja juhtida otsinguid ning päästetöid Eesti merepäästepiirkonnas.

Merel tõsisesse hätta sattudes helista +372 6922 500, +372 619 1224  (619 1124 ja 692 2222 ei kehti!) või Häirekeskuse numbril 112.

Pääste- ja koordinatsioonikeskuse raadioside sagedused:

VHF 16 CH
VHF 69 CH 
VHF - DSC 70CH
MF - DSC 2187,5 kHz
MF 2182 kHz

 • Pääste- ja koordinatsioonikeskusesse helistades tuleb otsingu- ja päästetööde koordinaatorile edastada võimalikult täpne informatsioon valitsevast olukorrast ja enda asukohast. See tagab kiire ja õiget laadi abi.

  Kui võimalik, ärge katkestage ühendust enne, kui päästetööde koordinaator on teile andnud selleks loa.

  Võimalikult täpne informatsioon endast sisaldab:
  - nimi (aluse nimi ja tüüp), võimalusel enda telefoni number või raadiokutsung;
  - võimalikult täpne asukoht. Lähtesadamast, sihtkohast, kiirusest ja kursist on abistajatel kasu;
  - mis on juhtunud;
  - kas inimesed on ohus. Kui palju on inimesi, kas on kadunuid ja vigastatuid;
  - mis olukorras on alus. Mis päästevahendid on pardal. Kas on hädasignaali andmise võimalus;
  - millist abi vajatakse;
  - ilmastikutingimused teie asukohas.

  Säilita rahu!

  Tallinnas paiknev Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus olev pääste- ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn koordineerib eri ametkondade vahel otsingu- ja päästetööde korraldamist merel ja piiriveekogudel. Rahvusvahelise mereside jälgimise ja pideva valmisoleku merepääste operatsioonideks tagab mereside süsteem. Lisaks Tallinnas paiknevale pääste- ja koordinatsioonikeskusele JRCC Tallinn, asub merepääste allkeskus Kuressaares (MRSC Kuressaare: +372 440 1300, +372 453 3322).

Enne ujuvvahendiga merele minekut:
- veendu laeva ja navigatsiooniseadmete heas tehnilises seisus
- kontrolli kas kaasasolev kütusekogus on piisav, võimalusel võta kaasa varukütus
- jälgi ilmateadet
- veendu päästevarustuse olemasolus, selle korrasolekus ja vastavuses kehtestatud nõuetele
- kanna päästevesti
- võta kaasa sidevahendid
- anna mereleminekust teada omastele
- tee endale selgeks merel kehtivad eeskirjad
- võta kaasa vajalikud dokumendid

   • Kui satud ohtu või märkad, et keegi on ohus:
   • - võta ühendust JRCC või häirekeskusega
   • - võimalusel osuta hädasolijale abi
   • - vajadusel kasuta hädasignaali
   • - ära sea enda ja teiste elu suuremasse ohtu

JRCC Tallinn reageerib kõikidele hädaabisignaalidele täie tõsidusega.
Iga merele minev aluse juht vastutab enda ja oma ujuvvahendi eest ise. Meresõidualusele osutatakse pukseerimisabi, kui alus on vigastatud või seab ohtu teised merel liiklejad.
Muul juhul edastab JRCC Tallinn aluse omanikule pukseerimisega tegelevate firmade või eraisikute kontaktid.