Advertisement

Sõbrad

Advertisement

Advertisement

Kasutajad onlines

Keskkond PDF Trüki E-mail

 

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamise alast järelevalvet, kohaldades seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni vahendeid. Keskkonnainspektsiooni missioon on järelevalve abil tagada looduskeskkonna säilimine tulevastele põlvedele. 

Keskkonnainspektsiooni 24h tasuta valvetelefon: 1313.

Keskkonnainspektsioonil on ööpäevaringne valvetelefon, kuhu võib helistada, kui märkate:

- keskkonnareostust või selle ohtu;

- ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;

- surnud või haavatud ulukit;

- jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;

- massiliselt surnud loomi-linde-kalu;

- loomade julma kohtlemist;

- muud keskkonnaalast õigusrikkumist või tegevust, mis see võiks olla.


Looduskaitselised nõuded veesõidukiga liiklemisele