Advertisement

Sõbrad

Advertisement

Advertisement

Kasutajad onlines

Meil on lehel:
Külalisi - 1
mai 13 2008
Väike-Emajõel Valga maakonnas kiirusepiirang PDF Trüki E-mail
teisipäev, 13 mai 2008

Image

Kalev Härk Valga maavanema ülesannetes on oma 30.04.2008. a. korraldusega kehtestanud Valga maakonnas Väike-Emajõel Pikasilla puhkeala randumissildadest kuni Pikasilla sillani lubatud piirkiiruseks 5 km/h. Samuti on antud alal keelatud jettide ja surfjettidega liiklemine. Kiirusepiirang ei kehti veesõidukite kasutamisel järelevalveks ja päästetöödeks.

Maavanemal on õigus seada kiirusepiiranguid avalikel veekogudel vastavalt veeseadusele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele laevatatavatel sisevetel liiklemise korra kohta. Ülalpool mainitud piiratud veeliiklemisega alal on paigaldatud vastavad
laevaliiklust reguleerivad signaalmärgid.Kiirust mõõdab politsei koostöös Veeteede Ametiga.

Monika Otrokova
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

 
< Eelmine   Järgmine >