Seadus

 

SEADUSED

Meresõiduohutuse seadus (uus redaktsioon alates 18.03.2011)

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus (uus redaktsioon alates 02.01.2010)

Veeseadus (uus redaktsioon alates 20.03.2011)


MÄÄRUSED

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise (kehtiv alates 16.05.2011)

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord (uus redaktsioon alates 01.06.2011)

Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm (uus redaktsioon alates 11.09.2005)

Piirireşiimi eeskiri (kehtiv alates 03.01.2010)

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded