Kipper.ee ePoe kasutamise tingimused

***1. TINGIMUSTE (LEPINGU) TÄITMINE
1.1 Kipper.ee ePoest kauba ja teenuste tellimiseks peab klient nõus olema käesolevate tingimustega.
1.2 Klient peab tingimustega nõustuma üks kord ehk enne esimese tellimuse koostamist.
1.3 ePood täidab kliendi tellimuse kiireimal viisil. ePood peab tellimuse täitma 30 päeva jooksul. (VÕS § 59 lg 1)
***2. HIND
2.1 Kauba hind on esitatud ühe ühiku kohta ja sisaldab käibemaksu.
2.2 Kauba saatmise kulu on esitatud tellimuse kohta ja sisaldab käibemaksu. Kauba saatmise kulu sõltub tellitud kaupade ja nende pakendite kogukaalust.
2.3 ePoel on õigus kauba hinda muuta ilma ette teatamata. Hind ei muutu sellisel juhul juba esitatud tellimustel olevatel kaupadel.
***3. OSTUPROTSESS
3.1 Tellimusi saab esitada iga päev 24 tundi ööpäevas.
3.2 Kauba saatmise kulu kannab klient. Kauba saatmise kulu sõltub tellitud kaupade ja nende pakendite kogukaalust. Kauba transportijaks on ELS Kuller.
3.3 Kui ePoel ei ole võimalik kliendile saata tellimuses soovitud kaupa, siis pakub ePood kliendile võimaluse kaupa tellimusel muuta, oodata soovitud kaupa või võimaluse raha tagasi saada.
3.4 Eelneva kokkuleppe korral võib ePood kliendile tellitu asemel üle anda ka muu vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama hinna ja kvaliteediga teenuse. Kui aga klient asendatud kauba tagasi saadab, kannab tagastamiskulud ePood. (VÕS § 59 lg 3)
3.5 Tellimuse saamist kinnitab ePood kliendile e-kirjaga (VÕS § 621 lg 3).
***4. MAKSETINGIMUSED
4.1 Ostuprotsessi lõpus moodustunud ostutellimuse summa kajastub real "Kokku". See summa tuleks 100% üle kanda OÜ Mahe Kommerts arvelduskontole 10220001818016. Tasumisel palume kindlasti ära näidata ostutellimuse numbri. Vastavalt võlaõigusseadusele võib klient tasuda esitatud arvest (ostutellimusest) 50%, ülejäänud summa peab klient tasuma alles siis, kui on kauba kätte saanud (VÕS § 213 lg 4).
***5. KAUBA SAATMINE KLIENDILE
5.1 Kui klient on arve summa üle kandnud, siis kaup antakse üle kauba transportijale.
5.2 Kauba üle andmine transportijale toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti. Üleandmise päev sõltub raha laekumise päevast OÜ Mahe Kommerts arvelduskontole ehk see päev on vastavalt lähim järgmine kauba üle andmise päeva kauba transportijale.
5.3 Kullerteenus ELS14 saadetis viiakse kliendile kohale järgmisel päeval pärast kauba üleandmise päeva (v.a pühapäev ja riiklikud pühad ) hiljemalt kell 14:00 kõikide maakondade keskustes ja mujal Eesti Vabariigis hiljemalt kell 16:00.
***6. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS
6.1 Kliendil on õigus tagastada ostetud toode 14 päeva jooksul. Kauba ostmise puhul algab tähtaeg kauba üleandmisest kliendile. (VÕS § 56 lg 1)
6.2 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab asja või taganemisavalduse saatmisest kauplejale tähtaja jooksul. (VÕS § 194 lg 2)
6.3 Tagastada saab vaid kasutamata (avamata pakendis) ja tervet toodet. Lepingust taganemiseks tuleb saata selgitus aadressile
kipper@kipper.ee.
***7. GARANTIIPRETENSIOONI ESITAMINE
7.1 Kauba puuduse ilmnemisel peab klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest ePoodi teavitama ehk esitama pretensiooni. (VÕS § 220 lg 1)
7.2 Garantiipretensiooni esitamise tingimuseks on, et kauba pakend on alles. Kaup tuleb tagastada koos pakendiga (kaup ei pea olema pakendis).
7.3 Garantiipretensioon tuleb saata aadressile
kipper@kipper.ee.
7.4 Garantiipretensioonis tuleb märkida: 1. kliendi nimi ja kontaktandmed; 2. kaebuse esitamise kuupäev; 3. kauba või teenuse puudus; 4. ePoele esitatav nõue 5. viidata tuleb ka tehingu sooritamist või müügigarantiid tõendavale dokumendile või selle koopia ka kaebusele lisada. (TKS § 19 lg 3, 4)
7.5 ePoel on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata kliendi kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul. (TKS § 19 lg 6)
***8. RAHA TAGASTAMINE
8.1 Kui klient tagastab kahjustamata ja avamata pakendis kauba 14 päeva jooksul pärast selle kätte saamist, siis raha tagastatakse talle 30 päeva jooksul. (VÕS § 56 lg 3)
8.2 Kui ePoel ei ole võimalik kliendi tellimust täita klienti rahuldava aja jooksul saata, siis raha tagastatakse kliendile 30 päeva jooksul. (VÕS § 59 lg 2)
8.3 Kui klient tagastab kauba garantiipretensiooniga ja ePood on pretensiooniga nõus, siis raha tagastatakse kliendile 7 päeva jooksul.
8.4 Kauba väärtuse vähenemise võrra võib ePood tagastatavat summat vähendada juhul kui väärtuse vähenemine ei ole tekkinud korrapärase kasutamise tulemusel. (VÕS § 189 lg 4)
OÜ Mahe Kommerts on registreeritud majandustegevuse registris http://mtr.mkm.ee/ .