Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on väikelaev?
2. Kes võib väikelaeva juhtida?
3. Millisel juhul võib väikelaeva juhtida ilma tunnistuseta?
4. Kas väikelaevajuhi tunnistus lubab liigelda ka jetiga?
5. Kellele väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus?
6. Milline on trahv väikelaeva juhtimise eest ilma nõuetekohase tunnistuseta?
7. Meresidevahendi kasutamine
8. Millise promilliga (alkoholisisaldus veres) võib väikelaeva juhtida?
9. Kas, kui tihti ja kas üldse peab väikelaeva ülevaatuseks esitama?
 
1. Mis on väikelaev?
Meresõiduohutuse seadus par 2 p3

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest.

Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas ja muu selline) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.

 
2. Kes võib väikelaeva juhtida?
Meresõiduohutuse seadus par 39 lg 3
Väikelaeva võib juhtida isik, kellel on väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või -kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom.
 
3. Millisel juhul võib väikelaeva juhtida ilma tunnistuseta?
Meresõiduohutuse seadus par 39 lg 5
Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast.
 
4. Kas väikelaevajuhi tunnistuslubab liigelda ka jetiga?
Meresõiduohutuse seadus par 39-1 lg 1
Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või väikelaevajuhi tunnistus. Jetijuhi tunnistuse väljastab liiklusregistri (s.o ARK! Kuni 30.06.2005 oli selleks Veeteede Amet) volitatud töötleja.
 
5. Kellele väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus?
Meresõiduohutuse seadus par 39 lg 4
Liiklusregistri (s.o ARK! Kuni 30.06.2005 oli selleks Veeteede Amet) volitatud töötleja väljastab väikelaevajuhi tunnistuse isikule, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
 
6. Milline on trahv väikelaeva juhtimise eest ilma nõuetekohase tunnistuseta?
Meresõiduohutuse seadus par 94-24
Väikelaeva juhtimise eest ilma nõuetekohase väikelaevajuhi tunnistuseta juhul, kui tunnistus on nõutav, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut (50 x 60 krooni = 3 000 krooni).
 

7. Meresidevahendi kasutamine

Meresõiduohutuse seadus par 39 lg 7
Meresidevahendit (VHF, MF, HF raadiojaama) võib väikelaeval kasutada isik, kes on läbinud vastava väljaõppe ja omab piirangutega raadiosideoperaatori (Restricted Operator’s Certificate) või raadiosideoperaatori (General Operator’s Certificate ) tunnistust. Isik, kes ei oma nimetatud tunnistusi, võib VHF raadiojaama kasutada sideks vaid hädaolukorras.
 
8. Millise promilliga (alkoholisisaldus veres) võib väikelaeva juhtida?
Meresõiduohutuse seadus par 45 lg 4
Väikelaeva või muu veesõiduki juht ei või merel või sisevetel liigeldes olla narkootilise või psühhotroopse aine mõju all. Alkoholisisaldus väikelaeva või muu veesõiduki juhi veres ei või ületada 0,8 promilli. Alkoholisisaldus jetijuhi veres ei või ületada 0,2 promilli.
 
9. Kas, kui tihti ja kas üldse peab väikelaeva ülevaatuseks esitama?
Seadus...
Vastus koostamisel...
 
Tahad küsimuse esitada? No tee seda siis aadressil kipper@kipper.ee . Kui küsimus peaks ka paljusid teisi huvitama, siis leitakse küsimusele vastus ja riputatakse see siia üles.